Herstel drempel kruispunt Kerkomsesteenweg - Pastoriestraat

De lijn zal gedurende deze werken haar bussen in beide richtingen via de Kerkomsesteenweg laten rijden. Dus geen halte aan Butsel kerk.

Update 24 januari 2019

Er dient een minimale herstelling uitgevoerd te worden aan het verkeersplateau in de Kerkomsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Pastoriestraat.  Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden, worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd.

Op de Kerkomsesteenweg zal beurtelings verkeer ingesteld worden, zodat de doortocht langsheen de steenweg mogelijk blijft.

Hiertoe zal telkens één rijvak gedurende een periode van 2 weken onderbroken zijn, en dit over een korte afstand.

Bij het plaatsen van de fundering zal versneller gebruikt worden. Toch is deze minimale uithardingsperiode noodzakelijk bij dit soort van herstellingswerken aan een rijweg met het gekende verkeer.

Voor de veiligheid van de weggebruiker zal ook de aansluiting van de Pastoriestraat met de Kerkomsesteenweg afgesloten worden voor uitkomend verkeer (dus in de richting van de Pastoriestraat naar de Kerkomsesteenweg toe). Over de volledige periode van de werken zal hier enkel inrijdend verkeer toegelaten worden (dus van de Kerkomsesteenweg naar de Pastoriestraat).

Het plaatselijk verkeer zal omgeleid worden via de Kapelstraat.

Indien de weersomstandigheden het toelaten zullen de deze werken starten in de eerste week van februari.

Brief aan inwoners in bijlage.

---------------------------------

oktober 2018

Het college heeft op 23 oktober besloten om de werken aan de drempel niet te laten uitvoeren zoals aanvankelijk gepland. Er zal nog nieuwe berichtgeving volgen zodra de nieuwe aanpak gekend is.

----------------------------------

oktober 2018

Vanaf 30 oktober zal de verkeersdrempel ter hoogte van het kruispunt van de Kerkomsesteenweg met de Pastoriestraat hersteld worden. Deze werkzaamheden zullen duren tot en met 25 november. Deze periode is nodig om de werken volledig te laten uitharden.

Ten gevolge hiervan wordt van 30 oktober 2018 om 06.00 u tot en met 25 november 2018 om 20.00 u alle verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer) verboden in de Kerkomsesteenweg:

  • gedeelte tussen het kruispunt met de Leuvensesteenweg, Nieuwstraat en de Pastoriestraat
  • gedeelte tussen de Lubbeeksestraat, Kapelstraat en de Pastoriestraat

 

Ter hoogte van de werken wordt de rijbaan langs weerszijden volledig afgesloten.

Omleiding

Het doorgaand verkeer op de Kerkomsesteenweg wordt omgeleid via de Kumtichsestraat en de Leuvensesteenweg (en omgekeerd).

Het plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Lubbeeksestraat en de Leuvensesteenweg (en omgekeerd).

 

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u