Afschakelplan 2018

Het Federaal Planbureau waarschuwt voor een mogelijk stroomtekort vanaf november. Dat heeft alles te maken met het stilliggen van 6 van de 7 kernreactoren in ons land. Als het zover komt, dan kan de overheid beslissen om het afschakelplan in werking te stellen. Gemeenten zullen dan stapsgewijs geheel of gedeeltelijk van het elektriciteitsnet worden gehaald.

Het plan heeft als doel om zogenoemde black-outs te vermijden, om te voorkomen dat heel het land plots zonder stroom zou vallen. Om de afschakeling georganiseerd te laten verlopen, heeft de overheid het land in 8 schijven verdeeld.

Als het plan in werking treedt, dan zullen eerst de gemeenten (of delen van) in schijf 8 worden afgeschakeld. Blijkt dat niet te volstaan, dan zal er overgegaan worden tot schijf 7. Daarna volgt schijf 6, en zo verder.    

De stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, tussen 17 en 20 uur. Al liggen die tijdstippen niet vast, en kan de overheid ook besluiten om meerdere schijven tegelijk van het net te halen. 

Via deze link zie je of jouw straat betrokken is: https://afschakelplan.eandis.be/

 

De volledige gemeente Boutersem behoort tot schijf 6.

 

Wat zijn de gevolgen van een afschakeling?

Door de sterke afhankelijkheid van elektriciteit, kan iedereen de gevolgen van een stroomonderbreking snel voelen, zowel thuis, op het werk als in het openbaar.

Het federale crisiscentrum maakte een duidelijke analyse van de gevolgen van een afschakeling. Een plotse stroomonderbreking creëert een zekere wanorde, doordat apparatuur en infrastructuur onverwachts uitvallen.

Lees hier wat de gevolgen kunnen zijn:

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/afschakelplan/gevolgen-van-een-afschakeling

 

Hoe een energieschaarste vermijden?

Om de continuïteit van de stroomvoorziening in geval van schaarste te waarborgen, moeten zowel de ondernemingen, de overheidsdiensten en andere instellingen als de gezinnen hun steentje bijdragen door hun consumptiegedrag aan te passen.

Een verantwoord gebruik van deze energiebron kan niet alleen een “fatale” overconsumptie tegengaan, maar heeft ook een positieve impact op het vlak van besparingen en milieu.

Wees daarom solidair. Een kleine inspanning van ons allemaal verkleint het globaal stroomverbruik van ons land aanzienlijk en maakt het mogelijk om stroomschaarste te vermijden.

Enkele ideetjes om je stroomverbruik te verminderen?

Maak wat meer eenpansgerechten, surf draadloos, laad geen opladers onnodig lang inzitten, sluit snel deuren van koelkast en diepvriezer, ...

Lees hier de praktische tips voor gezinnen:

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/elektriciteitsschaarste/mijn-verbruik-beperken/praktische-tips-voor-gezinnen

 

Hoe brengen we je op de hoogte van een stroomuitval?

De gemeente informeert je ongeveer een week op voorhand over een stroomuitval via de gemeentelijke website www.boutersem.be en via de Facebookpagina Boutersem ... Buitengewoon

Je kan ook een sms over een stroomuitval krijgen via het SMS systeem van de gemeente. Wens je via dit systeem een sms te ontvangen, dan kan je je inschrijven via SMS-ontvangen

 

Plan

Als schijf 6 inderdaad wordt afgeschakeld, zal een gemeentelijk plan in werking treden. Dit betekent onder andere dat er op verschillende locaties informatiepunten ingericht worden, waar je voor dringende hulp terecht kan (hier zal een telefoonlijn voorzien worden om o.a. hulpdiensten te verwittigen).

Deze locaties zullen binnenkort meegedeeld worden. 

 

Maatregelen voor de naschoolse activiteiten en opvang

Indien het afschakelplan in werking treedt en ook schijf 6 wordt van het net gehaald, dan zal op het volledige grondgebied van Boutersem geen stroom meer zijn, en dit vanaf 17 u.

Er zullen op die dag dan ook geen naschoolse activiteiten of avondopvang plaats vinden.

Volgende activiteiten/diensten zullen dus niet doorgaan: muziekacademie, naschools sporten, landelijke kinderopvang (Stekelbees), huistaakbegeleiding, …

Hou er dus rekening mee om die dag tijdig je kinderen af te halen op school.

Je vindt de brief in bijlage onderaan. Deze informatie wordt ook medegedeeld via de scholen en de opvang.

 

off on

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Vandaag gesloten