Energiebeurs

De energiebeurs van zaterdag 8 september kende veel belangstelling. Alle afspraakmomenten voor het bekijken van de foto waren geboekt. Ook op andere data en locaties waren afspraakmomenten mogelijk. Alle afspraakmomenten werden ingeboekt en in totaal kwamen meer dan 150 mensen hun foto bekijken en advies inwinnen indien dit nodig was.

Had jij de kans nog niet en wil je graag jouw foto nog bekijken? Geen probleem. Je kan hiervoor nog steeds langskomen op het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Meld je aan bij de dienst Milieu. Je hoeft op voorhand geen afspraak meer te maken.

Je kan je thermografische foto ook komen bekijken tijdens de spreekuren van het Wooninfopunt (op het gemeentehuis en OCMW). Voor de spreekuren: klik HIER

Binnenkort (november) zal de thermografische foto online raadpleegbaar zijn. Hiervoor zal een online applicatie gemaakt worden door Interleuven. Meer info en de link naar deze applicatie volgt later. Wil je niet dat jouw woning zichtbaar is op de thermografische luchtfoto, dan kan je dit melden bij de dienst milieu: milieudienst@boutersem.be 

---------------------------------

Wat vliegt er door uw dak?

ENERGIEBEURS

  • zaterdag 8 september
  • 14u - 18 u
  • Gemeentelijke feestzaal, Kerkomsesteenweg 45, Boutersem

 

De voorbije winter (2017-2018) werd vanuit een klein, laagvliegend vliegtuigje een thermografische luchtfoto of warmtefoto gemaakt van het hele grondgebied van de gemeente Boutersem. Op deze luchtfoto is te zien hoeveel warmte er verloren gaat via de daken van woningen en gebouwen.  

Ondertussen werden de luchtopnames verwerkt tot een duidelijke thermografische kaart van de gemeente.

Elke inwoner kan een afspraak maken om aan de hand van de foto persoonlijk advies over het warmteverlies via het dak van de eigen woning te krijgen. Dit met het oog op het eventueel uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de woning.

Zo wil de gemeente haar inwoners ondersteunen en stimuleren om hun woning energetisch te renoveren. Het project loopt in samenwerking met Interleuven, het Wooninfopunt en Kringwinkel Hageland.

Op zaterdag 8 september wordt deze warmtefoto voorgesteld tijdens een energiebeurs in de gemeentelijke feestzaal. Op deze energiebeurs kan je ook bij lokale ondernemers adviezen inwinnen over energiebesparende maatregelen in/aan je woning. Indien je niet kan langskomen op 8 september, kan je op een later moment nog terecht op de energiedagen in de buurgemeenten Bierbeek en Hoegaarden.

Voor het bekijken en laten evalueren van de thermografische foto van jouw woning tijdens de beurs, kan je best op voorhand een afspraak maken.

Indien je niet kan langskomen op 8 september, kan je ook nadien via afspraak jouw thermografische foto komen bekijken.

Volgende data zijn beschikbaar:

  • zaterdag 8 september: tijdens de energiebeurs (14 u - 18 u)
  • dinsdag 11 september: in het gemeentehuis (18 u - 20 u)
  • zaterdag 15 september: in het buurthuis van Willebringen (13 u - 17 u)
  • donderdag 20 september: in de boerenzaal van Kerkom ( 19 u - 21 u)

 

Je kan GEEN online afspraak meer maken.

 

Een juiste interpretatie van je foto is mogelijk als er voldoende informatie over je woning beschikbaar is. Dit gaat over het soort van dakbedekking, de ruimtes onder het dak, de aanwezigheid van zonnepanelen, enz ... Breng deze informatie zeker mee naar je afspraak. 

Je kan je thermografische foto ook komen bekijken tijdens de spreekuren van het Wooninfopunt. Je maakt hiervoor ook best een afspraak met de medewerkers van het Wooninfopunt via 016 31 18 69 of info@wooninfopunten.be

  • 10/09, 24/09, 02/10, 08/10, 22/10 (gemeentehuis)
  • 12/09, 10/10 (OCMW) 

Meer info

Na de energiebeurs zal de thermografische foto online raadpleegbaar zijn. Hiervoor zal een online applicatie gemaakt worden door Interleuven. Meer info en de link naar deze applicatie volgt later.

-----------------

24/01/2019 De thermografische foto is nu online raadpleegbaar via onderstaande link:

https://boutersem.actionair-environnement.com/

Energiebeurs_banner_vierkant

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Vandaag gesloten