Huwelijken

De aangifte van een huwelijk moet gebeuren door de aanstaande echtgenoten in de gemeente waar minstens één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-,vreemdelingen- of wachtregister.

De akte van aangifte moet minstens 14 dagen en maximaal 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden door beide toekomstige echtgenoten. Je kan wel al eerder een datum reserveren om te huwen.

De huwelijken vinden plaats in het gemeentehuis op zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur.

 

Procedure

Je neemt contact met de dienst Burgerzaken om datum en uur van het huwelijk (voorlopig) vast te leggen.

Deze datum en uur worden voor je gereserveerd. Kandidaat trouwers die na jou contact opnemen sluiten aan voor of na het reeds vastgestelde uur.

De dienst Burgerzaken zorgt zelf voor de nodige akten (geboorteakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte) voor zover deze akten in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Deze service is gratis.

Voor buitenlanders zijn er extra documenten nodig. Sommige buitenlandse akten moeten voorzien zijn van een apostille en/of moeten gelegaliseerd en vertaald worden door een beëdigd vertaler. Deze kosten moet je zelf betalen. De dienst Burgerzaken zal je alle informatie geven. 

Je vult het formulier "inlichtingen huwelijk" in (in drukletters). Het formulier kan je onderaan de pagina downloaden ofwel afhalen bij de dienst Burgerzaken.

Je bezorgt dit ingevuld formulier aan de dienst en er wordt vervolgens afgesproken wanneer je de akte van aangifte kan komen ondertekenen.

De voltrekking van het huwelijk gaat stipt door op de afgesproken datum en uur en duurt ongeveer een kwartier. Daarna wordt een kleine receptie (max. 40 personen) aangeboden. Deze duurt maximaal een half uur.

 

Bedrag

De kostprijs voor een huwelijk bedraagt € 80.
Dit bedrag moet voor of bij de ondertekening van de akte van aangifte betaald worden.  
Het trouwboekje en een kleine receptie zijn in deze prijs inbegrepen.

 

Uitzonderingen

Belgen die in het buitenland verblijven en die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente kunnen in België huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand waar één van de aanstaande echtgenoten laatst ingeschreven was, geboren is of een bloedverwant heeft tot en met de tweede graad die in die gemeente ingeschreven is op datum van de akte van aangifte. Indien aan geen enkele van deze voorwaarden voldaan wordt kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel en kan het huwelijk in Brussel voltrokken worden.  

 

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u