Afwijking op de geldende geluidsnormen omtrent elektronisch versterkte muziek (nachtlawaai)

Als er een muziekactiviteit georganiseerd wordt, toegankelijk voor publiek waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld en je gaat luider dan 85 dB(A)LAeq, 15min, dan moet je toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen met daarbij de gewenste maximumnorm.

 Naargelang de maximumnorm moet je als organisator bijkomende maatregelen nemen.

  • Luider dan 85 dB(A)LAeq, 15min, maar stiller dan 95 dB(A)LAeq,15min 
    • je meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume en het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient.

 

  • Luider dan 95 dB(A)LAeq, 15min, maar stiller dan 100 dB(A)LAeq,60min                         
    • je meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume en het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient + registratie en bewaren van het gemeten volume + gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek.

 

Procedure

Je kan de aanvraag  indienen door gebruik te maken van onderstaand formulier op het e-loket.

Je kan die aanvraag ook per brief indienen. Je richt de aanvraag aan de burgemeester, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem met vermelding van je naam en adres. Tevens dien je de datum, de locatie en de aard van de activiteit te vermelden.

 

 

Regelgeving

Er wordt een onderscheid gemaakt voor feesten, fuiven, ... in open lucht of in gesloten ruimtes:

* voor feesten in open lucht zoals straatfeesten, tuinfeesten, ... wordt er toestemming verleend tot 24u00.

* voor feesten in gesloten ruimtes zoals feestzalen, buurthuizen, drankgelegenheden, ... wordt er toestemming verleend tot 02u00.

E-loket

  • Aanvraag afwijking van de geldende geluidsnormen omtrent elektronisch versterkte muziek(nachtlawaai)

    Formulier

Secretariaat

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 64
e-mail
secretariaat@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)