Omgevingsvergunning

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf 15 januari zal er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis.

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/.

Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij de dienst omgeving of bij de helpdesk van het Omgevingsloket.

Procedure

Om een omgevingsvergunning aan te vragen heb je een aantal documenten nodig:

  • Normenboek. Let op, er zijn verschillende normenboeken afhankelijk van het type aanvraag.
  • Aanvraagformulier
  • Addendabibliotheek

Een aanvraag op papier is enkel nog mogelijk voor werken zonder architect.

De nodige documenten kan je vinden via deze link.

Bedrag

Het retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van de omgevingsvergunning werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 2017.

Voor dossier die ingediend worden bij de gemeente Boutersem dient er geen dossiertaks voorzien te worden bij het indienen van het dossier. De aanvrager zal op basis van het retributiereglement een factuur ontvangen.

omgevingsloket

Omgeving

tel.
016 72 10 56
e-mail
omgeving@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u

Burgerzaken extra open op woensdag van 13.00 tot 15.45 u