Gezinssamenstelling, bewijs

Dit bewijs is een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop alle personen staan die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag.

Voorwaarden

Het attest moet betrekking hebben op jou of de inwonende gezinsleden.

Procedure

  • aan het loket
  • via het e-loket
  • schriftelijk
  • telefonisch

Wat meebrengen

identiteitskaart

Bedrag

gratis

E-loket

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 15.30 u