Gewestplan

Het gewestplan geeft de bestemming van een stuk grond weer (woongebied, agrarisch gebied, KMO-zone, natuurgebied,....).
De bestemming van een gewestplan kan wijzigen door een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Meer info

Je kan het gewestplan raadplegen via Geopunt.

Ruimtelijke Ordening

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Vandaag gesloten