naar inhoud

Oproep voor de vervollediging van de Adviesraad GECORO

17 juni ’20 (wo)
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) adviseert de gemeente over het beleid inzake ruimtelijke ordening.

Na een eerste oproep bleven twee plaatsen oningevuld:

  • een plaatsvervangend lid voor de geleding land- en tuinbouw;
  • een plaatsvervangend lid voor de geleding jeugd/senioren (gezien er reeds een jongere aangeduid is, wenst de gemeenteraad hier iemand aan te duiden die 65+ is).

De plaatsvervangende leden worden net zoals de effectieve leden uitgenodigd op de vergaderingen van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Ze kunnen deelnemen aan de discussies maar hebben enkel stemrecht indien de effectieve vertegenwoordiger afwezig is. Er zijn geen presentiegelden voor plaatsvervangende leden.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze belangstelling hebben voor ruimtelijke ordening, op de hoogte zijn van de uitdagingen en problemen van de geleding die ze vertegenwoordigen en in hun advies zich onthouden van persoonlijke belangen.

Omwille van de coronacrisis bestaat de mogelijkheid dat de vergaderingen een tijdlang digitaal zullen plaatsvinden.

Heb je belangstelling?

Meld dan voor 15 juli jouw kandidatuur aan

omgeving@boutersem.be

Nieuwsoverzicht