naar inhoud

Doe je mee met het wetenschapsforum?

08 juni ’20 (ma)
Wil je het wetenschapsbeleid mee vorm geven? Wil je mee nadenken over hoe we de komende jaren wetenschap en technologie in onze gemeente in de kijker kunnen zetten? Sluit je dan aan bij het wetenschapsforum.

‘Het bevorderen van wetenschap in onze gemeente’ is één van de puntjes in de Meerjarenplanning van Boutersem, meer bepaald ‘het aanmoedigen van de belangstelling voor wetenschap’. Concreet wordt gedacht aan het organiseren van een wetenschapssalon, het uitwerken van een wandelroute langs de vindplaatsen van fossielen, het ontplooien van een duistere relict- en waarnemingssite in Honsem, ... Onze bibliotheek zal hierin ook een stimulerende rol op zich nemen.

We willen ook jullie, inwoners van Boutersem, mee betrekken in dit nieuwe beleidspunt.

Wil je het wetenschapsbeleid mee vorm geven? Wil je mee nadenken over hoe we de komende jaren wetenschap en technologie in onze gemeente in de kijker kunnen zetten? Sluit je dan aan bij het wetenschapsforum, een brainstorm over hoe we volgend jaar activiteiten kunnen organiseren rond wetenschapsbeleid. Concreet denken we aan een tweetal digitale brainstormvergaderingen in de maand juli.

Interesse? Laat het weten aan

cultuurdienst@boutersem.be

Nieuwsoverzicht