naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeenteraad kiest voorstellen ingediend door inwoners

29 mei ’20 (vr)
De gemeente Boutersem reserveert sinds dit jaar jaarlijks 10000 euro voor projecten aangebracht door inwoners. Er werden maar liefst acht voorstellen ingediend. De gemeenteraad weerhield twee projecten.


Thomas Cordie stelde voor om een gemeenschapsverbindend project rond trage wegen uit te bouwen. De bedoeling is om samen met geïnteresseerde inwoners namen te zoeken voor wegels, met oog voor de plaatselijke geschiedenis. Dit kan dan versterkt worden door panelen met informatie en QR-codes, banken en rustplekken.   

Het gemeentebestuur stelde hierover: “Het project voor naamgeving en verbindende activiteiten rond buurtwegen omvat het herwaarderen van buurtwegen met kleine elementen (bankjes), het zichtbaar maken van de geschiedenis, heeft oog voor toeristisch potentieel en kleinschalige mobiliteit. Het laat ook toe een aantal bestaande etymologische studies te valoriseren en de bevolking hierbij te betrekken.”

Alexander Le Roy stelde een project voor om broedholtes voor ijsvogels te maken.

Hierover oordeelde het gemeentebestuur: “Het project rond broedholtes voor ijsvogels is belangrijk vanuit het standpunt van biodiversiteit en versterkt een lokale troef van Boutersem: ons landschap en onze natuur. Het is eenvoudig te realiseren en kan een quick win worden.” 

Doordat beide projecten financieel erg bescheiden zijn, kunnen ze binnen het voorziene budget gecombineerd worden.Bedankt aan iedereen die een voorstel indiende. Elk van de ingediende acht projecten was waardevol. De gemeenteraad drukt expliciet zijn waardering uit voor elk ingediend voorstel.

De projecten die niet geselecteerd zijn, worden niet per definitie opzij geschoven. De gemeente houdt ze in het achterhoofd, zodanig dat ze misschien toch kunnen gerealiseerd worden als zich mogelijkheden voordoen.

Bovendien komt er volgend jaar een nieuwe oproep.

Nieuwsoverzicht