naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Corona: speelpleintjes opnieuw toegankelijk

27 mei ’20 (wo)
Vanaf 27 mei mogen alle speelterreinen opnieuw opengaan. De Technische dienst is momenteel bezig met het weghalen van de nadarhekken.

Spelen kan, maar wel onder volgende voorwaarden:

 • was je handen thuis voor en na het betreden van het speelterrein
 • bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar
 • volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de fysieke afstandsregels van 1,5 m tussen elke persoon
 • spelen er al veel andere kinderen? wacht even op afstand, speel op een andere plek of kom later terug


Kinderen tot en met 12 jaar

=> kunnen gewoon samen spelen en fysiek contact hebben

 • op pleintjes
 • in parken
 • op speeltuinen
 • in speelbossen
 • in een speelstraat of op een brede stoep

=> met medeweten van ouders of voor de kleinere kinderen met voorkeur onder toezicht van een ouder of andere begeleider (familielid, voogd, …)


Kinderen en jongeren vanaf 13 jaar

=> speel, sport en ontmoet elkaar, maar ...

 • raak elkaar niet aan
 • deel geen persoonlijke materialen (bv. Gsm doorgeven is geen goed idee), enkel noodzakelijk gemeenschappelijk spelmateriaal (bv. bal, frisbee), mag gedeeld worden
 • als ‘omstaander’ of bij het ‘chillen’ hou je afstand van 1,5 m
 • indien er een mix van beide leeftijdsgroepen tegelijk en samen actief zijn dan gelden de meest strikte maatregelen


Tips voor ouders en begeleiding

 • laat je kinderen in de eerste plaats onbezorgd spelen
 • bewaak voor jezelf de fysieke afstand: doe de 1,5 meter check!
 • spreek in de eerste plaats je eigen kinderen aan op het houden van de nodige afstand van kinderen +12 jaar en andere volwassenen
 • probeer conflictsituaties tussen jouw kinderen en anderen van op een afstand op te lossen
 • volg de algemene hygiëne maatregelen en breng zelf zaken mee zoals alcoholgel om de handen voor en na het spelen te ontsmetten
 • draag een mondmasker op plekken waar de fysieke afstand niet gewaarborgd kan worden (bv. bij een conflict tussen jouw kind en een ander, in geval van een noodsituatie)
 • raak zo weinige mogelijk andere dan je eigen kinderen aan (tenzij in noodgeval uiteraard, gebruik handschoenen bij wondverzorging)


Veel speelplezier en hou het veilig!

Nieuwsoverzicht