naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Corona: Verspreiding mondmaskers

18 april ’20 (za)
Vanaf begin mei zullen de maatregelen die momenteel gelden om de coronacrisis te bestrijden stapsgewijs afgebouwd worden. Het dragen van een mondmasker zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Mondmaskers voor de inwoners van Boutersem

Onze gemeente is erg begaan met de gezondheid van haar inwoners. Samen met de andere gemeentebesturen in het Hageland zullen wij daarom mondmaskers verdelen naar onze inwoners.

We werken momenteel aan de voorbereiding hiervan.

Details zullen later meegedeeld worden. 

Mondmaskers voor hulp- en zorgverstrekkers

Onze gemeente wenst in het bestrijden van de coronacrisis zo veel mogelijk de krachten te bundelen met andere gemeenten. Dit gebeurt binnen het kader van de Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland, een platform van hulp- en zorgverleners.

Als onderdeel van deze samenwerking is ook beslist tot de samenaankoop van preventief materiaal voor hulp- en zorgverstrekkers (artsen, WZC's, zelfstandige thuisverpleegkundigen, kinesisten, tandartsen, kinderdagverblijven, vroedvrouwen, residentiële voorzieningen voor mensen met een beperking). Inwoners in deze sectoren zullen voortaan wekelijks gecontacteerd worden vanuit de eerstelijnszone. De prioritisering, waar nodig, gebeurt op medische gronden. De gemeenten dragen de kosten voor het materiaal dat nodig is op hun grondgebied. Inwoners die in deze sectoren actief zijn en nog niet gecontacteerd zijn door de eerstelijnszone kunnen een mailtje sturen aan de algemeen directeur van de gemeente: marleen.decoster@boutersem.be

Dankjewel!

De voorbije weken hebben vrijwilligers uit onze gemeente meer dan duizend mondmaskers gemaakt. Dit gebeurde volgens vooropgestelde veiligheidsnormen, o.a. via de richtlijnen die je kan vinden op https://maakjemondmasker.be/

We wensen van de gelegenheid gebruik te maken om hen - maar ook alle vrijwilligers die nog steeds klaar staan - uitdrukkelijk te bedanken.

Nieuwsoverzicht