naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

UPDATE coronavirus - AFGELASTING activiteiten

12 maart ’20 (do)
 
 
=> open sportcafe (13 maart)
=> concert 'grenzeloos' Fanfare (14 maart)
=> pannenkoekenfestijn wijkschooltje Neervelp (15 maart)
=> aperitiefconcert ART Boutersem (22 maart)
=> dorpsrestaurant OCMW (26 maart)
=> verjaardagsfeest senioren OCMW (7 april) => uitgesteld tot najaar
 
Het Lenteconcert vindt tot nader order plaats, maar met een beperking van het aantal aanwezigen.
 
Het betreft hier een overzicht van activiteiten georganiseerd door gemeentelijke diensten of activiteiten die waren opgenomen in de activiteitenkalender op de website.
 
Over het al dan niet plaatsvinden van activiteiten van andere lokale verenigingen, informeer je best bij die verenigingen.
 

De gemeente Boutersem heeft geen gebouwen die indooractiviteiten van meer dan 1000 personen toelaten. Het bestuur heeft daarom beslist om geen verbod in te stellen op activiteiten in Boutersem.

Wel wordt uitdrukkelijk opgeroepen om ook bij kleinere activiteiten de nodige hygiënische maatregelen te respecteren:

  • was regelmatig je handen
  • gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • blijf thuis als je ziek bent

We stellen vast dat onze inwoners zich hiervan bewust zijn en kunnen alleen maar aanmoedigen dat mensen hier verder hun gezond verstand gebruiken.

We houden ermee rekening dat er de komende weken ook bij kleinere evenementen minder mensen zullen komen.

Organisatoren die een buurthuis hadden gehuurd en hun activiteiten willen annuleren, krijgen het huurgeld terugbetaald.

De annulatie dient wel tijdig en vóór de geplande activiteit gemeld te worden bij dienstverhuur@boutersem.be


De federale overheidsdienst Volksgezondheid bundelde alle belangrijke informatie over het nieuwe coronavirus (Covid-19).

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de 'veel gestelde vragen' doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.

Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen naar het gratis info-nummer 0800 14 689.

Ook op de twitter-account (@be_gezondheid) en facebook-pagina (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) wordt doorlopend geinformeerd over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

https://www.facebook.com/volksgezondheid/

Nieuwsoverzicht