naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Algemene richtlijnen hygiëne coronavirus

11 maart ’20 (wo)
  • was regelmatig je handen
  • gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • blijf thuis als je ziek bent

De federale overheidsdienst Volksgezondheid bundelde alle belangrijke informatie over het nieuwe coronavirus (Covid-19).

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de 'veel gestelde vragen' doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.

Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen naar het gratis info-nummer 0800 14 689.

Ook op de twitter-account (@be_gezondheid) en facebook-pagina (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) wordt doorlopend geinformeerd over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

https://www.facebook.com/volksgezondheid/

Nieuwsoverzicht