naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Deed jij al een voorstel dat kadert binnen het participatief budget?

13 januari ’20 (ma)
Zoals vermeld op pagina 4 van de INFO Boutersem van december 2019, kunnen inwoners een eigen voorstel indienen om in de begroting te laten inschrijven. Deadline voor voorstellen is 8 februari.

Wil je een eigen voorstel in de begroting laten inschrijven?

De gemeente Boutersem wil inwoners in staat stellen een eigen begrotingsvoorstel te doen. Voortaan wordt hiervoor in het investeringsbudget jaarlijks € 10 000 voorzien.

De gemeenteraad zal de verschillende voorstellen tegen elkaar afwegen. Voor de beoordeling gelden volgende criteria:

  • het doel wordt precies omschreven en gemotiveerd;
  • het voorstel toont aan in welke mate het ten gunste komt van het algemeen belang en deelbelangen overstijgt;
  • de haalbaarheid op korte termijn wordt aangetoond door een concrete planning en een overzicht van concrete acties. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet van mensen, middelen en materialen.

Tot 8 februari 2020 heb je tijd om een voorstel voor 2020 in te dienen.

Dat kan door jouw voorstel te mailen naar:
secretariaat@boutersem.be

of af te geven in het gemeentehuis of te bezorgen via de post:
Gemeente Boutersem
t.a.v. Secretariaat
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem

Maak hierbij vermelding van
‘Voorstel participatief budget’

Nieuwsoverzicht