naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Eerste inspraakavond MJP succes

01 december ’19 (zo)

Op woensdag 20 november vond de inspraakavond rond de meerjarenplanning plaats. Een initiatief van het gemeentebestuur om de burger meer kans te geven tot participatie in de beleidsdoelstellingen van haar gemeente.

Een 45-tal burgers waren op de afspraak! In een interactieve setting werden de belangrijkste acties en projecten binnen de meerjarenplanning voorgesteld. Tegelijkertijd werd ruimte gegeven om aan de inwoners prioriteiten, acties en bevoegdheden toe te lichten.

Iedereen kreeg dan de mogelijkheid om met groene stippen de voor hem belangrijke punten uit de beleidsdoelstellingen aan te duiden. Via post-its kon je zelf nog voorstellen, ideeën, opmerkingen, ... 'kleven' bij elke item.

De inwoners kregen bovendien de kans om met elke schepen afzonderlijk aan tafel te zitten en dieper in te gaan op bepaalde zaken.

Het bestuur hield een positief gevoel over aan deze inspraakavond en noteerde verschillende zaken die een plaats kunnen vinden in de meerjarenplanning.

Wordt vervolgd?

Nieuwsoverzicht