naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Volledige onderbreking Kerkomsesteenweg vanaf 18 november 2019

30 oktober ’19 (wo)
In het kader van het Projector 'Collector Molendries' te Kerkom wordt de Kerkomsesteenweg in Kerkom afgesloten vanaf 18 november 2019 tot vermoedelijk eind maart 2020. Er wordt een omleiding ingesteld.

Project 'Collector Molendries' te Kerkom 

UPDATE VAN DE WERKEN

Momenteel zijn er al voorbereidende werken aan de gang langs de Kerkomsesteenweg – het betreft hoofdzakelijk de vernieuwing van de waterleiding voorafgaandelijk aan de rioleringswerken. 

In synergie worden er nog kleinere werken uitgevoerd in opdracht van Telenet, Proximus en Fluvius (elektriciteit).

Aannemer EBN-Tech bvba werkt in opdracht van De Watergroep voor de aanleg van de leidingen. Nadien zal De watergroep in eigen beheer de huisaansluitingen overkoppelen van de oude naar de nieuwe leiding.

Intussen is DCA nv - de aannemer voor de wegenis en rioleringswerken - voorbereidende werken aan het uitvoeren op de locatie waar later een overstort en pompstation wordt gebouwd.

Bij voorafgaandelijke archeologische peiling is vastgesteld dat deze locatie grondiger dient onderzocht te worden en intussen heeft men ook effectief waardevol materiaal gevonden.

Volledige onderbreking van de Kerkomsesteenweg vanaf 18 november 2019

Voor de aanvang van de rioleringswerken op de Kerkomsesteenweg zelf (het gedeelte vanaf einde bebouwde kom richting Butsel tot en met het kruispunt met de Kerkstraat) wordt de straat volledig onderbroken. Er wordt een omleiding ingesteld via Breisem met ingang van 18.11.2019.

Er wordt voorsignalisatie geplaatst ter hoogte van:

  • het kruispunt Kerkomsesteenweg/Leuvensesteenweg (in Boutersem)
  • het kruispunt Boutersemstraat/Tiensesteenweg (in Binkom)

om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de gewestwegen om te leiden.

De Kerkomsesteenweg zal vermoedelijk tot maart 2020 onderbroken blijven.

Busdiensten werden op de hoogte gesteld.

WERKEN MALENDRIESSTRAAT 

Dit najaar zullen ook nog voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen langs de Malendriesstraat op het gedeelte tussen het kruispunt met de Kerkstraat (vanaf de Boerenzaal) tot en met het kruispunt met de Boskouterstraat. Voor deze werken wordt het voetpad al opgebroken en zal nadien tijdelijk hersteld worden met steenslag tot de start van de uiteindelijke rioleringswerken voorjaar 2020.

Langs de Malendriesstraat zal het verkeer nog toegelaten worden maar ter hoogte van de werkzone zullen verkeerslichten geplaatst worden om het verkeer over één rijstrook te leiden.

Dit zal enige verkeershinder tot gevolg hebben en het is bijgevolg aangewezen om zo mogelijk uw reisroute aan te passen indien het niet gaat om plaatselijk verkeer.  

PLANNETJE TER VERDUIDELIJKING

Bijgaand plannetje geeft een overzicht.

Bewoners van de Kerkstraat in Kerkom (deel tussen Kerkomsesteenweg en Kumtichsestraat), kunnen via de Kumtichsestraat naar de Kerkstraat.

PS. De huidige werken aan de voetpaden in de Kerkomstraat zouden volgens planning van de Stad Tienen begin november moeten gedaan zijn. 

Ook in bijlage vind je de omleidingen van De Lijn.


Meer info over het project COLLECTOR MOLENDRIES vind je via:

http://www.boutersem.be/product/1580/kerkomsesteenweg---malendriesstraat-project-collector-molendries

Ook via onderstaande link kan je de status van de werken van het project 'Collector Molendries' opvolgen:

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/21021-collector-molendries


Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website via www.boutersem.be > wonen > wegen en groen > projecten in voorbereiding, studie- en uitvoeringsfase

Nieuwsoverzicht
Fase1-afsluitingKKS-2019

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Vandaag gesloten