naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

UPDATE doorgang Brugstraat Boutersem - Vertrijk

03 november ’19 (zo)
UPDATE: Afsluiting vanaf 6 nov. i.p.v. 4 november ::: VERPLAATSING van de afsluiting: Brugstraat wordt afgesloten voor de weg naar de stationsparking aan de kant van Vertrijk, een 10-tal meter voor het brugje. Stationsparking blijft bereikbaar vanuit Brugstraat kant Boutersem.

Een proefproject dat start op 6 november 2019. De doorgang wordt afgesloten voor alle autoverkeer.


Op het mobiliteitsoverleg werd beslist om de doorgang in de Brugstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Het mobiliteitscollege is een periodiek overleg over mobiliteitsaangelegenheden. Het wordt voorgezeten door de schepen van mobiliteit en heeft als reguliere leden de burgemeester, een afgevaardigde van de politie en de bevoegde ambtenaar. Het bereidt beslissingen voor ten behoeve van het bevoegde orgaan.

Er is gebleken dat het autoverkeer van en naar het station van Vertrijk dikwijls onveilige situaties oplevert, er is onvoldoende overzicht op een veilige doorgang, en zeker naar zwakkere weggebruikers toe.

Met deze opstelling wordt doorgaand verkeer geweerd, hoopt men wildparkeren tegen te gaan en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen. Anderzijds blijft de stationsparking langs de beide kanten van de sporen bereikbaar voor stationsgebruikers.

Het proefproject zal starten op woensdag 6 november en loopt tot het einde van 2019.

Vanaf woensdag 6 november zal:

  • het doorgaand autoverkeer tussen Boutersem en Vertrijk onmogelijk zijn;
  • de doorgang achter het brugje afgesloten worden richting Vertrijk.

Aan voetgangers en fietsers wordt wel nog doorgang verleend, alsook aan bromfietsen en speed pedelecs van Klasse B.

Na deze periode van twee maanden zal de situatie geëvalueerd worden.

Dit zal gebeuren via een online enquêteformulier op de website van de gemeente. Het formulier zal ook ter beschikking gesteld worden in papieren versie in het gemeentelijk informatieblad INFO Boutersem van december 2019. Je zal ook een papieren versie kunnen verkrijgen in het gemeentehuis.

Nieuwsoverzicht