naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken aanleg fietspaden tussen Vertrijk & Willebringen

17 juli ’19 (wo)
Vanaf 9 augustus zullen de werken starten voor de aanleg van de fietspaden tussen Vertrijk en Willebringen in het kader van de ruilverkaveling..

Vanaf 9 augustus zullen de werken starten voor de aanleg van de fietspaden tussen Vertrijk en Willebringen in het kader van de ruilverkaveling.

Tijdens deze werken zal ook de bestaande straatverlichting aangepast worden naar LED-verlichting. Omwille van veiligheidsredenen zal de brug in beide richtingen afgesloten worden voor alle verkeer.

Voor het autoverkeer wordt er een omleiding voorzien via Kumtich, Meldert of Opvelp. Hiervoor zal de aannemer de nodige signalisatie plaatsen.

Fietsers en voetgangers zullen gebruik kunnen maken van de landbouwwegen naast de HST en via de Verloren Brug. Hiervoor worden fietsoversteekplaatsen voorzien ter hoogte van de Honsemsestraat en Hertenstraat.

Op deze landbouwwegen blijven de reeds bestaande regels gelden voor alle verkeer. Om sluipverkeer tegen te gaan zullen ze uitgerust worden met tractorsluizen die verhinderen dat gewoon verkeer deze wegen kan gebruiken.

Voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen zullen hier wel doorgang kunnen hebben.

Bovendien zal de politie streng optreden tegen elke vorm van sluipverkeer dit omdat de veiligheid van onze zwakke weggebruikers te waarborgen.

Vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ werd reeds op de hoogte gebracht van deze werken omdat deze ook een invloed zullen hebben voor o.a. lijn 381 van en naar Honsem.

De Lijn zal de alternatieven bekijken om de schoolgaande kinderen op de juiste locatie te krijgen. Maar zij zullen hiervoor geen gebruik kunnen maken van de omleiding voorzien voor het zwakke verkeer via de verloren brug of langs de bedding van de HST.

Het Sint-Janscollege in Meldert werd alvast ook verwittigd zodat ook zij de nodige info kunnen verstrekken aan hun leerlingen.

 

Bijkomende info i.v.m. afsluiting van de brug over Willebringen:

Naar aanleiding van de werkzaamheden voor de aanleg van de fietspaden langs de Koutemstraat en de Torenhofstraat (gedeelte buiten de bebouwde kom tussen Vertrijk en Willebringen) worden er gelijktijdig  renovatiewerken aan de brug over de E40 uitgevoerd in opdracht van AWV.  De volledige bovenbouw van de brug wordt vervangen en voorzien van degelijke fietspaden en een vernieuwd voetpad.

Bij de start van de werken (tijdens de nacht van 09/08 en 10/8) zal het verkeer op de E40 zelf herleid worden op twee rijstroken. De werken op de brug zelf dienen over de volledige breedte gelijktijdig uitgevoerd te worden. Uit veiligheidsoverweging is het niet mogelijk om beurtelings verkeer door te laten over de werfzone. 

Een omleiding voor het plaatselijk verkeer, éénrichtingsverkeer over de verharde landbouwwegen werd in overweging genomen maar uit veiligheidsoverweging voor de zwakke weggebruiker uiteindelijk niet weerhouden.

De brug zal afgesloten worden tot vermoedelijk het einde van het jaar.

 

Nieuwsoverzicht
Omleiding Torenhofstraat

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u