naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek Windproject E40 + Infovergadering

24 juni ’19 (ma)
Het openbaar onderzoek loopt van 24/06/2019 t.e.m. 23/07/2019. De infovergadering vindt plaats op woensdag 26 juni. Meer info in onderstaand bericht.

-------------------------------------

Er wordt door Storm-Elicio een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Vlaamse Overheid voor een windmolenpark langs de E40, over het grondgebied van Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Tienen.

In anticipatie op deze aanvraag berichtten we je eerder reeds over de stand van zaken in ‘Info Boutersem april 2019’ en via de website van de gemeente (www.boutersem.be/nieuwsdetail/725/windturbines-in-boutersem) met een link naar het voorlopige
Milieu Effecten Rapport. Een geprinte versie ligt ook al geruime tijd ter inzage in de bibliotheek.

De Vlaamse overheid heeft dertig dagen om de aanvraag al dan niet ontvankelijk en volledig te verklaren. Dit zal uiterlijk midden juni gebeuren. Daarna moet binnen de tien dagen een openbaar onderzoek starten, dat door de gemeente georganiseerd wordt. Dit openbaar onderzoek duurt dertig dagen.

Als onderdeel van het openbaar onderzoek is het verplicht om een infovergadering te organiseren. Wettelijk moet deze plaatsvinden binnen de eerste twintig dagen van het openbaar onderzoek.

 

INFOVERGADERING EN INFOMARKT:

De infovergadering vindt plaats op woensdag 26 juni om 20 u in het Buurthuis van Willebringen (Willebringsestraat 34 A, 3370 Boutersem).

Er wordt eveneens een infomarkt georganiseerd, vanaf 16 u tot 20 u.

klik hier om de presentatie te bekijken.

OPENBAAR ONDERZOEK:

Het openbaar onderzoek loopt van 24/06/2019 t.e.m. 23/07/2019. Meer info via de link: 

http://www.boutersem.be/product/1222/openbare-onderzoeken

of 

Home > wonen > omgeving > openbare onderzoeken

 

ONLINE RAADPLEGING PLANNEN: 

De documenten en plannen uit de aanvraag zijn tijdens het openbaar onderzoek op de website http://windparke40.be/omgevingsvergunning/ te raadplegen.

Op die pagina vind je een overzicht in excel-formaat met daarin de links naar de verschillende documenten.

DISCLAIMER: Voorliggende documenten zijn de documenten (excl. stedenbouwkundige foto's) die in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag van het windproject E40 Boutersem werden ingediend.
Deze documenten worden louter informatief en officieus ter beschikking gesteld voor inzage tijdens het openbaar onderzoek. Alleen het dossier (inclusief stedenbouwkundige foto’s) dat geraadpleegd kan worden via het omgevingsloket,en het door de desbetreffende gemeente georganiseerde openbaar onderzoek, is officieel. Dit dossier heeft, in geval van eventuele verschillen of tegenstrijdigheden, voorrang op het dossier dat officieus raadpleegbaar is via de website www.windparke40.be. Storm of Elicio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen van de website www.windparke40.be en/of ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie op die website.

Nieuwsoverzicht
windturbines

Omgeving

tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Vandaag gesloten