naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep kandidaten voor nieuwe samenstelling ARTO

16 mei ’19 (do)
Het gemeentebestuur wil inwoners betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Dit kan via de adviesraden. Een adviesraad bestaat uit vrijwilligers en deskundigen die affiniteit hebben in een bepaalde materie. Sommige adviesraden zijn bij wet verplicht, andere niet.

Onlangs werd de oproep gedaan voor de nieuwe samenstelling van de Landbouwraad, de adviesraad Lokale Economie en de Gecoro (de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Adviesraad voor recreatie en toerisme

De adviesraad voor recreatie en toerisme (ARTO) adviseert het beleid in zaken die toerisme aanbelangen. De raad is een gemeentelijk adviesorgaan dat adviseert, informeert, organiseert en sensibiliseert en bestaat uit iedereen die interesse heeft in recreatie en toerisme.

Wens je actief deel te nemen aan het beleid rond recreatie en toerisme in de gemeente?

Dien dan vóór 15 juni 2019 je kandidatuur in:

dienst Toerisme, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

of via mail aan:

toeristischedienst@boutersem.be

 

Nieuwsoverzicht