naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek gedeeltelijke wijziging voetweg 29

15 april ’19 (ma)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek is ingesteld omtrent het voornemen om de voetweg 29 in de Atlas der Buurtwegen van Boutersem te wijzigen zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen in het dossier.

Het ontwerp, met de daarbij behorende stukken, ligt ter inzage in het gemeentehuis (Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem) van 17 april 2019 tot en met 16 mei 2019 tijdens de openingsuren.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 16 mei 2019, per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan het college van burgemeester en  schepenen of aldaar worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Nieuwsoverzicht

Ruimtelijke Ordening

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u