naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Update werken Boskouterstraat

13 maart ’19 (wo)
Update (13 maart 2019) over de stand van zaken betreffende de rioleringswerken in de Boskouterstraat en zijstraten. Deze berichtgeving wordt ook via brief bezorgd in de brievenbussen van de betrokken inwoners. Je vindt de brief onderaan dit bericht.

---------------- 

Update 13 maart 2019

Update eerste fase van de werken:

  • Boskouterstraat: uitvoering van de rioolrenovatie (van de RWA leidingen) / aanbrengen van de toplaag (planning: eind maart, begin april);
  • Struisblokstraat: momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de huisaansluitingen / nadien plaatsen van de straatkolken / daarna start voorbereidende werken voor de afwerking van de straat.
  • De ‘kleine’ Malendriesstraat en de Leuvensevoetweg en binnenkort ook de Struisblokstraat en de Haarbeekweg krijgen opnieuw vorm: planning is om tegen eind maart, begin april de asfaltering uit te voeren.

Update tweede fase van de werken:

  • De pompput t.h.v. de Haarbeekweg wordt afgewerkt voor indienstname.
  • De hoofdriool zal vermoedelijk tegen eind deze maand zijn aangelegd (tot aan het einde van de werken (huisnr. 87), in de richting van de Koppeleikenstraat).
  • Nadien: uitvoeren van de huisaansluitingen / plaatsen van de straatkolken / wegenwerken voor afwerking van de straat.

Zoals door meerdere bewoners gewaarschuwd en ondanks de vooraf uitgevoerde grondonderzoeken is er in de praktijk gebleken dat de plannen voor de aanleg van de riool tussen huisnr. 48 en huisnr. 65 moesten aangepast worden. Vooral om schade aan de aanpalende woningen te voorkomen, zal de nieuwe DWA-riool minder diep aangelegd worden. Een deel ervan zal zelfs in de andere richting afwateren (in de richting van het pompstation, i.p.v. in de richting van de Boskouterstraat). Dit betekent ook dat er niet alleen een persleiding de gasleidingen van Fluxus zal kruisen, maar ook een rioolbuis (zoals eerder gesteld, zal dit onder strenge veiligheidsmaatregelen en onder toezicht van Fluxus gebeuren). Uiteindelijk zullen er ook zwaardere pompen nodig zijn om het afvalwater terug te pompen naar de riolering die afwatert in de richting van de Malendriesstraat.

Uitvoeringstermijn:

Ondanks de aangepaste plannen en uitvoeringsmethode zal de totaliteit van de werken nauwelijks vertraging oplopen. Volgens planning zou de asfaltering van de Boskouterstraat (tweede fase) nog voor de paasvakantie kunnen uitgevoerd worden. Na de paasvakantie zal enkel dit deel nog moeten afgewerkt worden (herstellen van de bermen, inritten, …). Dit betekent dat de werken eind mei, begin juni ten einde zijn.

Toekomstige werkzaamheden:

Er werd reeds gecommuniceerd dat er na deze werken nog een vervolg komt in de richting van de Kerkomsesteenweg. Deze werken, in opdracht van Fluvius, zullen volgens planning midden volgend jaar opstarten. Het betreft het gedeelte vanaf het einde van de huidige werken tot Koppeleikenstraat nr 28.

Wegenis en rioleringsproject Collector Molendries: groot deel van de Malendriesstraat en een deel van de Kerkomsesteenweg
=> planning start van de werken: deze zomer
=> er zal binnenkort een infoavond i.v.m. deze werken georganiseerd worden

Werken door Aquafin: vanaf Koppeleikenstraat nr 28 tot aan de Kerkomsesteenweg, een deel van de Kerkomsesteenweg (vanaf de grens met Binkom tot aan het kruispunt), een deel van de Kumtichsestraat
=> planning werken 2021 -2022

 

 

Bij eventuele vragen of problemen kan je nog steeds contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be. Wij hopen samen met u op een vlotte verdere verloop van de werf met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

 

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in: klik HIER

 

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website: klik HIER 

Nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u