naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Update werken Boskouterstraat

13 februari ’19 (wo)
Update (13 februari 2019) over de stand van zaken betreffende de rioleringswerken in de Boskouterstraat en zijstraten. Deze berichtgeving wordt ook via brief bezorgd in de brievenbussen van de betrokken inwoners. Je vindt de brief ook onderaan dit bericht.

------------------------------

De aannemer zal binnenkort starten met de detailafwerking van de eerste fase van de werken. Ook worden voorbereidingen getroffen om de tweede fase met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden verder te zetten.

Leuvensevoetweg
Deze week is gestart met de aanleg van de persleiding. Nadien volgen: plaatsing van de boordstenen, fundering van de weg, plaatsing van de kopmuren en de beschoeiing aan het begin van de beek. Het plaatsen van de pompen in de pompput en de verdere technische uitrusting is in voorbereiding.

Boskouterstraat
Eerste fase: Verderzetting van de werken: afwerking van de bermen, herstelling van de onderzoekskamers van de RWA riolering, stelselmatige herstelling van de inritten.  De inritten worden in principe hersteld in oorspronkelijke toestand. In overleg tussen de aanpalende eigenaars en de aannemer kan er gekozen worden om een ander materiaal te gebruiken, zodat de herstelling naar behoren kan uitgevoerd worden. Er worden ook voorbereidende werken uitgevoerd voor de renovatie van de oude riool (bekleding aan binnenzijde met polyester voor verder gebruik als RWA afvoer). Bij al deze werkzaamheden zal steeds doorgaand verkeer mogelijk blijven.

Tweede fase: De verdere aanleg van de hoofdriool is momenteel opgeschort omdat aangepaste middelen nodig zijn om op een veilige manier te kunnen werken en schade te voorkomen aan de aangrenzende woningen. Van zodra er een consensus is over de uitvoeringsmethode zullen deze werken verderzet worden.

‘kleine’ Malendriesstraat
Hier dient nog een RWA riolering aangelegd te worden zodat deze woningen ook kunnen aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. Deze riool wordt aangelegd in PVC buizen. De werkzaamheden zullen een drietal dagen in beslag nemen en zijn gepland voor volgende week (week van 18 februari). Aansluitend zal men hier ook de voorbereidende werken uitvoeren voor de aanleg van het nieuwe wegdek. De totale duur van de nog uit te voeren werken in dit straatdeel wordt geschat op een zestal werkdagen.

Haarbeekweg
Als alles naar planning verloopt, wordt op 25 februari gestart met de werken in de Haarbeekweg: opbraak van de weg, aanleg DWA riool, aanleg van het nieuwe wegkoffer. Aansluitend op deze werken zullen de nog resterende rioleringswerken worden uitgevoerd vanaf de pompput t.h.v. het kruispunt van de Haarbeekweg in de richting van de Koppeleikenstraat. Langs dit gedeelte zijn er minder woningen die aangesloten moeten worden, waardoor dit vlot zal verlopen.

Om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken heeft men momenteel een bijkomende opslagplaats aangelegd langs de Haarbeekweg, waardoor het materiaal voor de aanvulling van de sleuf niet via de omleiding - Koppeleikenstraat/Kerkomsesteenweg/Malendriesstraat/nieuw deel Boskouterstraat - dient te gebeuren.

Struisblokstraat
Eind februari worden de nog uit te voeren werkzaamheden hervat. Ingevolge de slechte ervaringen met de onderaannemer (die huisaansluitingen heeft uitgevoerd in de eerste fase van de werken) heeft de aannemer beslist om de huisaansluitingen met eigen personeel uit te voeren. Dit betekent dat bij de hervatting van de werken in de Struisblokstraat aansluitend de voorbereidende wegenwerken worden uitgevoerd.

 

Omdat de werken in de zijstraten vrij moeizaam verliepen en het intussen duidelijk geworden is dat er bijzondere technieken nodig zullen zijn voor de aanleg van de riolering in de Boskoutstraat - tussen de Struisblokstraat en de Haarbeekweg - bekijkt de aannemer de mogelijkheid om de aanleg van de kantstroken en de asfaltering in twee fasen uit te laten voeren. Als dit haalbaar is, zal er mogelijk half maart geasfalteerd kunnen worden in de zijstraten.

Het asfalteren van de tweede fase van de werken en bijgevolg ook het einde van de werken wordt intussen tegen eind april, begin mei ingeschat.

Ten slotte willen we nog even vermelden dat er reeds in de ontwerpfase van het project de nodige aandacht besteed werd aan de werkzaamheden in de buurt van de Fluxys gasleidingen. Het is een wettelijke verplichting om de werken tijdig aan te kondigen. Er zal een gespecialiseerde toezichter van Fluxys op de werf aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van de werken. Op de locatie liggen twee Fluxys gasleidingen, één op een diepte van 3 m (er werd een oranje net boven gelegd om deze te signaleren). De tweede gasleiding ligt op een diepte van 1,50 m. Boven deze leiding is een betonnen plaat aanwezig van 10 cm dikte zodat men bij graafwerken niet ongehinderd dieper kan graven. Boven de gasleidingen wordt echter geen riolering aangelegd, maar enkel een persleiding. Dit om het afvalwater komende van de pompput t.h.v. de Haarbeekweg te pompen naar de riolering in de richting van de Malendriesstraat. Deze wordt aangelegd op een maximum diepte van 95 cm. Het eerste deel hiervan (vanaf de pompput tot de woning met huisnr. 59) zal volgende week aangelegd worden volgend op de aanleg van de persleiding in de Leuvensevoetweg.

 

Bij eventuele vragen of problemen kan je nog steeds contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be. Wij hopen samen met u op een vlotte verdere verloop van de werf met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

 

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in: klik HIER

 

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website: klik HIER 

Nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u