naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Update werken Boskouterstraat

17 januari ’19 (do)
Update (17 januari 2019) over de stand van zaken betreffende de rioleringswerken in de Boskouterstraat en zijstraten. Deze berichtgeving wordt ook via brief bezorgd in de brievenbussen van de betrokken inwoners.

------------------------------

 

De eerste fase van de werken in de Boskouterstraat is grotendeels uitgevoerd. Er werd gestart met de afwerking van de bermen. Later zullen ook de inritten van de woningen op dit gedeelte afgewerkt worden. De voorbereidende werken voor de afwerking van de zijstraten Kleine Malendriesstraat, Leuvensevoetweg en Struisblokstraat zijn gestart.

De tweede fase van de werken is intussen gestart. Deze werken omvatten in eerste instantie de aanleg van de hoofdriool vanuit de reeds geplaatste pompput ter hoogte van de aansluiting met de Haarbeekweg - in de richting van de Malendriesstraat - om daar aan te sluiten op het reeds aangelegde deel van de eerste fase. In de andere richting wordt riolering aangelegd vanaf de Haarbeekweg tot de woning met huisnummer 87.

De resterende woningen van de Boskouterstraat zullen in een later project opgenomen worden waarbij gescheiden riolering zal aangelegd worden in de Koppeleikenstraat en de aansluitende zijstraten. Van zodra de plannen van dit project vorm krijgen zal hierover de nodige toelichting gegeven worden. 

 

In het kader van de neveneffecten van de werkzaamheden verlenen we hierbij meer specifieke informatie omtrent de huidige modder problematiek ten gevolge van de werf:

Vanaf de stapelplaats/breekwerf langs de Begijnenbosstraat, wordt materiaal aan- en afgevoerd voor de wegenwerken. Momenteel ligt deze stapelplaats er zeer modderig bij.  Het is vanop die locatie dat materiaaltransport gebeurt richting Boskouterstraat. Dit kan rechtsreeks of via de Koppeleikestraat, Kerkomsesteenweg en Malendriesstraat.  Dit werftransport heeft tot gevolg dat er ook modder op het wegdek van de Koppeleikenstraat en de Boskouterstraat terecht komt.

Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente heeft de werkleider verzekerd dat men vanaf woensdagochtend 16/01/2018 de stapelplaats/breekwerf zo gaat inrichten dat er tijdens het werftransport minder modder op de rijweg terecht komt.  Hiertoe zal tijdelijk een steenpuin verharding aangelegd worden langs de Begijnen-bosstraat.  Daarnaast zal men voortaan ook dagelijks de rijweg met een borstelwagen (vrachtwagen) vegen.

 

Bij het uitvoeren van de werken zullen ook op een gegeven moment de Fluxys gasleidingen gekruist moeten worden. Er rijzen vragen over hoe dit in zijn werk zal gaan en welke veiligheidsmaatregelen hiervoor werden genomen. Een toelichting:

Reeds in de ontwerpfase van het project werd hier de nodige aandacht aan besteed. Het is een wettelijke verplichting om de werken tijdig aan te kondigen. Er zal een gespecialiseerde toezichter van Fluxys op de werf aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van de werken. Op de locatie liggen twee Fluxys gasleidingen, één op een diepte van 3 m (er werd een oranje net boven gelegd om deze te signaleren). De tweede gasleiding ligt op een diepte van 1,50 m. Boven deze leiding is een betonnen plaat aanwezig van 10 cm dikte zodat men bij graafwerken niet ongehinderd dieper kan graven. Boven de gasleidingen wordt echter geen riolering aangelegd, maar enkel een persleiding (PE drukleiding, in de volksmond socarexdarm). Dit om het afvalwater komende van de pompput t.h.v. de Haarbeekweg te pompen naar de riolering in de richting van de Malendriesstraat. Deze wordt aangelegd op een maximum diepte van 95 cm.

 

 Als gemeente volgen wij dit zo goed mogelijk op en indien er wijzigingen in de aanpak optreden zullen we de gepaste communicatie doen. We beseffen dat de omstandigheden voor de betrokkenen niet ideaal zijn en trachten kort op de situatie in te spelen. 

Bij eventuele vragen of problemen kan je nog steeds contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be. Wij hopen samen met u op een vlotte verdere verloop van de werf met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

 

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in: klik HIER

 

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website: klik HIER 

Nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u