naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Update werken Boskouterstraat

12 november ’18 (ma)
Update (12 november) over de stand van zaken betreffende de rioleringswerken in de Boskouterstraat en zijstraten

------------------------------

Na de aanleg van de hoofdriool in de eerste fase van de werken heeft de aannemer de laatste weken de riool aangelegd in de ‘Kleine’ Malendriesstraat en de Leuvense Voetweg. Tevens zijn de huisaansluitingen in uitvoering gegaan en deze zijn, voor wat de Boskouterstraat betreft, zo goed als allemaal uitgevoerd. Ook zijn er heel wat aanpalende eigenaars die reeds de nodige inspanningen geleverd hebben om hun rioolstelsel aan te passen en afvoeren gescheiden aan te bieden. In tegenstelling tot wat eerst verwacht werd, is de eerste fase van de aanleg van de hoofdriool tot aan de Fluxys gasleiding niet helemaal gelukt. Omwille van de bodemgesteldheid en het risico op schade aan de aanpalende woningen heeft men de werkzaamheden met de normale uitvoeringsmethode moeten stoppen. Intussen is er een aangepaste werkwijze voor die locatie door de aannemer voorgesteld en goedgekeurd door het studiebureau. Het verder aanleggen van de hoofdriool in de Boskouterstraat gaat echter niet meer opgestart worden voor de eindejaarsperiode. Dit gedeelte zal bij aanvang van de tweede fase (tussen Fluxys leiding en het einde van de werken richting Koppeleikenstraat) mee uitgevoerd worden.

Eerst wordt nog de riolering in de Struisblokstraat en Driesstraat aangelegd en gaat de aannemer alles in het werk stellen om nog voor het einde van het jaar in het opgebroken gedeelte van de Boskouterstraat de eerste asfaltlaag te kunnen aanleggen. Zo gaat men kortelings van start met het plaatsen van straatkolken en zullen eind november de betonnen kantstroken aangelegd worden ter voorbereiding van de asfalteringswerken, momenteel reeds ingepland, half december.

Het plaatsen van de betonnen kantstroken zal, zoals reeds gesteld op de infoavond, heel wat hinder met zich meebrengen omdat er niet mag overgereden worden tijdens het uitdrogingsproces. Bijgevolg kunnen voertuigen niet tot op de oprit of in de garage tijdens deze periode. De aannemer zal je tijdig informeren vanaf wanneer dit zal uitgevoerd worden zodat je de nodige voorzorgsmaatregelen kan treffen.  

De voorbije weken zijn er enkele meldingen geweest aangaande het moeizaam verlopen van de huisvuilophaling.

Het is echter zo dat er met Ecowerf  werd afgesproken om met  de vuilniswagens  zover als mogelijk op de werf te rijden, zowel vanaf de Malendriesstraat als vanaf de Koppeleikenstraat. De delen waar men wegens de werkzaamheden niet kan geraken, wordt aan de aannemer gevraagd de bakken buiten de werkzone te brengen, indien mogelijk mag je dit uiteraard ook zelf doen.

Tot slot willen we melden dat de aannemer die werkt in opdracht van de waterleiding intussen ook leidingen is aan het aanleggen in de zijstraten aansluitend op de Boskouterstraat. In deze straten gaat ook eandis de leidingen ondergronds brengen en nieuwe verlichting plaatsen. Langs de Boskouterstraat zelf zal dit laatste echter pas na de wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden. Om voldoende bermbreedte hiervoor te hebben, zullen er op enkele plaatsen wegversmallingen aangebracht worden, uitgevoerd in kasseiverharding, zodat deze nog overrijdbaar zijn voor landbouwvoertuigen, maar toch snelheid remmend zullen zijn voor andere voertuigen. Het studiebureau heeft hiervoor beperkte aanpassingen vooropgesteld aan de wegenisplannen.

 

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in: klik HIER

 

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website: klik HIER 

Nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Vandaag gesloten