naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bevoegdheidsverdeling bekend

26 oktober ’18 (vr)

De bevoegdheden van het nieuwe Boutersemse schepencollege zijn bekend.  Ieder van de schepenen krijgt een zeer breed pakket aan bevoegdheden.  Dat komt doordat het aantal schepenen met één verminderd wordt.  Ook de voorzitter van  het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de burgemeester nemen verantwoordelijkheden op die ruimer gaan dan het gebruikelijke bevoegdheden pakket.

Maarten Devroye (N-VA) wordt schepen van sport, jeugd en mobiliteit.  Voorheen was Maarten reeds actief lid van de Sportraad.   Daarnaast neemt hij ook ICT, lokale economie, middenstand en woonbeleid voor zijn rekening.

Janina Vandebroeck (Open VLD) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.  In die hoedanigheid is ze bevoegd voor welzijn, zorg en senioren.  Als toegevoegd schepen buigt ze zich ook over dierenwelzijn,  ruimtelijke ordening en gelijke kansen.  

Schepen van Onderwijs en Kinderopvang wordt Tinne Alaerts (CD&V).  Als communicatiespecialiste zal ze ook de politieke verantwoordelijkheid over het communicatiebeleid van de gemeente opnemen.  Tenslotte wordt ze ook verantwoordelijk voor toerisme, recreatie en internationale samenwerking.

Uittredend OCMW voorzitter Maurice Rodeyns (CD&V) verhuist naar Openbare Werken.  Vanuit zijn ervaring als bedrijfsleider zal hij waken over de opvolging van de werken.  Dit zal gebeuren in samenwerking met de technische dienst.  Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor burgerzaken.  Na twee jaar geeft hij  op eigen verzoek de fakkel door aan Bart Dusart, die op zijn beurt na twee jaar opgevolgd wordt door Guy Vanbelle.  Maurice blijft aan als gemeenteraadslid en zal functioneren als coach voor zijn opvolgers.  Op hun beurt zullen de toekomstige schepenen van in het begin actief worden betrokken bij het beleid.   Deze roterende werkwijze werd eerder geïntroduceerd door Linter.  Een bijsturing van de bevoegdheden behoort op dat ogenblik tot de mogelijkheden.

Burgemeester Chris Vervliet (CD&V) is naast de klassieke burgemeesterstaken (personeel, politie, brandweer, erediensten) ook verantwoordelijk voor financiën, cultuur en wetenschap.   Hiernaast neemt hij ook milieu en landbouw voor zijn rekening.

Leon Leemput (CD&V) blijft voorzitter van de gemeenteraad. 

 

Nieuwsoverzicht