naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Heraanleg domein van Kwabeek

14 september ’17 (do)

De werken aan het kasteeldomein van Kwabeek zijn beëindigd. Deze werken zijn een uitvoering van het beheersplan dat in 2013 werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

De wegen- en padenstructuur van het kasteeldomein werden in het beheersplan volledig herbekeken in functie van de historische context en de hedendaagse noden. Het autoverkeer in het park wordt volledig teruggedrongen zonder de toegankelijkheid voor mindervaliden of bij ceremonies te beperken. Voor het gemeentehuis wordt enkel nog parkeren voor mindervaliden toegelaten.

De bestaande verharding van de weg werd vervangen door gestabiliseerde dolomiet. Een uitzondering werd gemaakt voor de paden die door wateroverlast in een slechte en daardoor moeilijk begaanbare staat verkeren. Zo werd het pad naar de parking aan de Redingenstraat verhoogd aangelegd in monolietbeton.

Bij het ontwerp werd ook bijzondere aandacht besteed aan de waterhuishouding. Het water dat op de weg valt, wordt via de goten afgeleid naar geulen in het gras langs de weg en komt uiteindelijk terecht in de wadi in het grasplein.

De werken werden gestart in september 2016. Begin oktober 2016 stootte de aannemer tijdens graafwerken ter voorbereiding van een vijver op een zware muurfundering. Onroerend Erfgoed werd geïnformeerd en de werken werden stil gelegd voor het inventariseren van de vondst. Een kleine twee weken later werd de werf weer vrijgegeven. In overleg met Onroerend Erfgoed, de ontwerper (Pauwels) en het college werd beslist om het plan aan te passen. De oude muurfunderingen werden terug opgemetst en blijven hierdoor zichtbaar in het domein.

Nieuwsoverzicht
toegang domein Kwabeek

Ruimtelijke Ordening

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 56
e-mail
ruimtelijkeordening@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Burgerzaken extra open op woensdag van 13.00 tot 15.45 u