naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Jaarlijkse forfaitaire afvalbelasting

09 mei ’17 (di)
In de loop van de maand mei zal terug de afvalbelasting aangerekend worden via de DiFTAR-aanrekening van Ecowerf.

Deze afvalbelasting is gebaseerd op het gemeentelijk reglement -goedgekeurd door de gemeenteraad van 28.04.2016

De belasting is verschuldigd door:

  • de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister op 1 januari;
  • de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongebied in gebruik heeft op 1 januari, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf en die gekend zijn als aansluitpunt bij Ecowerf.

De contantbelasting bedraagt € 55,00-/jaar voor een gezin en een rechtspersoon.

Op voorstel van het OCMW wordt een sociale correctie toegekend ten belope van € 30,00- voor wie het financieel moeilijk heeft.

Aan alleenstaanden wordt een sociale correctie toegekend ten belope van € 27,50-.  Deze sociale correctie kan  gecumuleerd worden met een sociale correctie toegekend door het OCMW, met dien verstande dat de totale sociale correctie het bedrag van de contantbelasting, zijnde € 55,00-, niet kan overschrijden.

De contantbelasting wordt hetzij in mindering gebracht van het Diftarsaldo, hetzij betaald na ontvangst van een betalingsuitnodiging. Bij gebrek van betaling wordt de belasting ingecohierd en wordt ze een kohierbelasting.

De sociale correctie wordt in rekening gebracht als tegoed op het Diftarsaldo.

 

 

 

Nieuwsoverzicht

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Burgerzaken extra open op woensdag van 13.00 tot 15.45 u